Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1.medivar.com.tr” internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Aziziye Mah. Çetin Sk. No:24 İç Kapı No:3 Merkez/Düzce adresinde kayıtlı, Medivar – Filiz Toprak (“Medivar”)

1.2.medivar.com.tr” internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

 

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Medivar – Filiz Toprak’ın sahip olduğu internet sitesi www.medivar.com.tr’den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, “www.medivar.com.tr” internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Medivar’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt

3.2. Üye, Medivar tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Medivar’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Medivar’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, “medivar.com.tr” internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

3.4. Üye, “medivar.com.tr” internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5.medivar.com.tr” internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleri olup, yalnızca görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Medivar ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Medivar’ın, üye tarafından beyan edilecek fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişiler tarafından beyan edilecek fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Medivar, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, “medivar.com.tr” internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Medivar’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi, içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Medivar’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Medivar’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Medivar’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye, işbu tasarrufu önceden kabul Bu durumda, Medivar’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.10.medivar.com.tr” internet sitesi yazılım ve tasarımı Medivar mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Medivar, tarafından “www.medivar.com.tr” internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler

3.12. Medivar, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini Medivar, üyenin “www.medivar.com.tr” internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Medivar, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde;

3.13.1. Yasal gereklere uygun hareket etmek veya Medivar’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;

3.13.2. Medivar ve “medivar.com.tr” web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.14. “www.medivar.com.tr” web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması Bu bağlamda üye, “www.medivar.com.tr” web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.15. Medivar, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya “medivar.com.tr” web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.16. Medivar, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.17. Taraflar, Medivar’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK’nın 188. Ve 189. Maddelerine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.18. Medivar, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye, e-posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda iletişim bilgilerinde belirtilen adrese yazılı olarak talepte bulunarak e-posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilcektir.

 

MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

4.1. İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Medivar tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Medivar, Üye’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

MADDE 5 – UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

5.1. İşbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda Düzce Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 6 – YÜRÜRLÜK

6.1. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm  maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Open chat