Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

KANUN                   : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK      : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni,

BAKANLIK             : Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

BAKAN                      : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

SATICI                       : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI                          :  Bir  mal  veya  hizmeti  ticari  veya  mesleki  olmayan  amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE                             : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ  VEREN         : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

SÖZLEŞME                 : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

ÜRÜN                            :  Alışverişe  konu  olan  taşınır  eşyayı   ve  elektronik  ortamda

kullanılmak üzere hazırlanan yazılım,  ses, görüntü ve  benzeri gayri maddi malları ifade eder.

MADDE 2 – KONU

2.1- İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, Medivar – Filiz Toprak (Medivar)’a ait (www.medivar.com.tr) alan isimli web sitesinden Satıcı’ya ait Mal/Hizmeti satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

2.2- İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme kapsamında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan

2.3- İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul

MADDE 3 – TARAFLAR

3.1- SATICI

Ticari Unvanı    : FİLİZ TOPRAK

Adres                  : Aziziye Mah. Çetin Sk. No:24 İç Kapı No:3 Merkez/Düzce Telefon    : 0 (530) 512 69 14

VD/Vergi No    : Düzce/8540393536

E – Posta Adresi : info@medivar.com.tr

3.2- ALICI

Ad – Soyad        :

T.C. No              :

Adresi                  :

Telefon                :

E – Posta Adresi :

3.3- SATICI BİLGİLERİ

Ticari Unvanı    : Filiz TOPRAK

Adres                  : Aziziye Mah. Çetin Sk. No:24 İç Kapı No:3 Merkez/Düzce Telefon    : 0 (530) 512 69 14

E-Posta Adresi  : info@medivar.com.tr

3.4- ALICI BİLGİLERİ

Ad – Soyad        :

T.C. No              :

Adresi                  :

Telefon                :

E – Posta Adresi :

3.5- SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad Soyad/Unvan :

T.C. No                 :

Adresi                    :

Telefon                   :

E – Posta Adresi   :

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

4.1- Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

4.2- Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3- Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Ürün Açıklaması :

Adet                                    :

Birim Fiyatı                       :

Ara Toplam (KDV Dahil) :

Kargo Tutarı                       :

Toplam                               :

 

Ödeme Şekli ve Planı        : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT) Teslimat Adresi                                :

Teslim Edilecek Kişi        :

Fatura Adresi                     :

Sipariş Tarihi                      :

Teslimat Tarihi                   :

Teslim Şekli                       :

4.4.Fatura Bilgileri

Ad – Soyad/Unvan           :

Adres                                  :

Telefon                               :

Faks                                    :

E – Posta Adresi               :

Fatura teslim                    : Fatura ürün teslimatı sırasında fatura adresine sipariş edilen ürün ile birlikte teslim edilecektir.

4.5 Anlaşmalı Kargo Şirketi

Ticaret Unvanı   : Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. (Yurtiçi Kargo)

Adres                   : Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. No: 17/19 Kargo Plaza Sarıyer/İstanbul Telefon  : 444 19 19 – (0380) 523 33 64

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ

5.1 – ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. imkan sunan kuruluşlar tarafından sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluş tarafından sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt

6.2. ALICI; işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından, Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş

6.3. Sözleşme konusu ÜRÜN, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından ÜRÜN bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.4. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden

6.5. ALICI’nın, ÜRÜN’ü teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış, hasarlı ve ayıplı ÜRÜN’ü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan ÜRÜN’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

6.6. Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup ALICI’nın satın almış olduğu ÜRÜN’ün ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş ÜRÜN, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Sözleşme konusu ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.7. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması, mücbir sebepler ve olağanüstü durumlar halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir, ALICI tarafından kabul edilmesi halinde eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Aksi halde, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ise iade edilen tutarın banka tarafından ALICI’nın hesabına yansıtılmasına ilişkin sürenin ilgili bankanın işlem süreci ile ilgili olduğunu, gecikmelerden SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt

6.9. Sözleşme konusu  ürünün  ALICI  veya  belirtilen  adresteki  kişi  ve/veya  kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde tüm giderler ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca saklıdır.

 

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1. ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı ürünü teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler SATICI’ya ait veya internet sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine ve internet sitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

7.2. Cayma hakkının kullanılması halinde:

7.2.1. ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü SATICI’ya geri gönderir.

7.2.2. Ürün, SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi

7.2.3. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve mevcut ise ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi

7.2.4.Ürün bedeli, cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde ALICI’ya sipariş verildiği esnadaki ödeme şekliyle iade

7.3. ALICI iade edeceği ürünü, ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI’ya ALICI’nın iade edeceği ürünü ön bilgilendirme formunda belirtilen anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacak olup, ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

7.4. ALICI’nın istekleri ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan veya üzerinde değişiklik ya da ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler cayma hakkı kapsamında değildir.

7.5. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Cayma Hakkının İstisnaları başlıklı Maddesi içeriğinde belirtilen kapsamdaki ürünler hakkında cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 8 – UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ YARGI MERCİ

8.1. Her yıl değişmek suretiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar olan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetleri, ilan edilen bedelleri aşan durumlarda ise ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 9 – SÖZLEŞME TARİHİ VE YÜRÜRLÜK

9.1. ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt

9.2. İşbu sözleşme kapsamında ALICI’nın internet sitesi üzerinden siparişini tamamlayıp, ödemeyi gerçekleştirdiği takdirde ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş ve

…/…/… tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleşmiş sayılmaktadır.

SATICI:

ALICI:

TARİH:

Open chat